Salgsbetingelser

Kostveiledning og ernæringsterapi

Kjøp av konsultasjonspakker

 • Avtalen anses som bindende når kjøpet er gjennomført.
 • Det er 14. dagers angrefrist etter gjennomført kjøp. Hvis den første konsultasjonen er planlagt i denne perioden, gjelder angreretten frem til 24 timer før denne.
 • Konsultasjonspakke betales i forkant på nettsiden via betalingsløsning levert av Stripe.
 • Booking av første konsultasjon kan gjøres når kjøpet er gjennomført.
 • Dersom kunden ønsker å avslutte behandlingen før alle konsultasjonene er avholdt, tilbakebetales 50% av resterende beløp (betalingsgebyr blir ikke tilbakebetalt). 

Kjøp av en enkelt oppfølgingskonsultasjon

 • Denne typen konsultasjon kan betales via Vipps i etterkant av timen.
 • Kjøp av denne typen konsultasjon forutsetter gjennomført startpakke.

Bestilling og avbestilling av konsultasjoner

 • Avbestilling av konsultasjon må gjøres senest kl. 14 virkedagen før din avtalte tid. Det betyr at mandagskonsultasjoner må avbestilles senest fredag kl. 14.
 • Ved avbestilling etter denne fristen, må timen betales i sin helhet/et klipp av klippekortet blir trukket.
 • Avbestillingsreglene gjelder også ved fravær på grunn av sykt barn eller egen sykdom, med mindre sykemelding kan fremvises

   Kjøp av tester

 • Ved kjøp av tester gjennom OptiKost, må betalingen registreres før testen bestilles fra leverandør.

Kurs og foredrag

   Felles for alle kurs og foredrag

 • Avtalen er bindende når aksept av tilbudet er mottatt.
 • Ved avbestilling frem til 14 dager før kursdato innvilges full refusjon. Eventuelle gebyrer fra betalingstjenester eller billettutsalgssteder refunderes ikke. 
 • Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursdato innvilges ikke refusjon, men kurset kan om ønskelig flyttes til en annen dato.
 • Sykdom hos kunde, eller andre forhold utenfor vår kontroll, gir ikke rett til refusjon, med mindre det er spesifikt oppgitt.
 • Reisekostnader utenfor Oslo dekkes av kunden. 
 • Ved sykdom hos kursleder, innvilges full refusjon eller kurset flyttes til en annen dato.
 • OptiKost er ikke ansvarlig for kursdeltakeres merkostnader (f.eks. reiseutgifter) i slike tilfeller.
 • Forfall er fakturadato + 10 dager. 

   Betingelser som gjelder kurs over flere ganger som arrangeres av bedrift

 • Bedriften er ansvarlig for å registrere påmeldinger, sette tidspunkt og booke egnet lokale.
 • Bedriften avgjør selv hvordan kursavgiften per deltaker fordeles og krever inn en evt. egenandel fra deltakerne.
 • OptiKost sender én faktura for totalt antall deltakere.
 • Ved sykdom hos kursleder flyttes kurset som skulle vært den dagen til en annen dato.

   Betingelser som gjelder kurs over flere ganger som arrangeres av OptiKost

 • Kurs betales i forkant via betalingsløsning på nettsiden levert av Stripe.
 • Bestillingen er bindende ved påmelding, men følgende fleksibilitet tilbys:
 • Ved avbestilling inntil 14 dager før kursdato innvilges full refusjon.
 • Ved avbestilling mindre enn 14 dager før kursdato innvilges ingen refusjon, men plassen kan overtas av noen andre. 
 • Sykdom hos deltaker gir ikke rett til refusjon.